Selecteer een pagina

BEGELEIDE INTERVISIE

Begeleide intervisie voor teams

Intervisie is een is een gestructureerd en planmatig leerproces. Het leerproces krijgt vorm binnen een vaste intervisiegroep, die regelmatig bij elkaar komt om elkaar te consulteren.

De deelnemers aan een intervisiegroep zijn mensen die aan een zelfde doel werken of dezelfde type vragen hebben. Onderwerpen van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de vragen die hierbij rijzen.

Oogmerk van intervisie is het vergroten van de deskundigheid door middel van het vergroten van (zelf)inzicht. Elke deelnemer brengt een eigen perspectief in waardoor je blik verruimd wordt en je veel over jezelf en je eigen patronen kunt ontdekken.

Het gezamenlijk onderzoeken van vraagstukken brengt vaak nieuwe inzichten én onderlinge herkenning. Het is een weg om jouw inbreng als professional op een ander, hoger niveau te brengen en jouw unieke bijdrage als professional verder te ontwikkelen.

Als begeleider van intervisiegroepen draag ik zorg voor de structuur van de bijeenkomst en help ik met behulp van verschillende intervisiemethodieken om tot de kern van de kwestie te komen.

MEER WETEN?