Selecteer een pagina

Couperus Coaching & Consultancy

VOOR ORGANISATIES

Organisaties zijn levende systemen, altijd in beweging, van aanbod- naar vraagsturing, cultuurverandering, krimp, groei, reorganisaties, samenwerkingsvraagstukken, conflicten, de roep om en noodzaak van leiderschap…

VOOR TEAMS

Teams werken optimaal als er een duidelijke visie is op het gewenste eindresultaat, als er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen, als iedereen zich houdt aan gemaakte afspraken. De praktijk is vaak weerbarstiger…

VOOR INDIVIDUEN

Individuen, medewerkers op alle niveaus van de organisatie ervaren de wens en de noodzaak zich blijvend te ontwikkelen zowel op competenties als op natuurlijk leiderschap. Waar sta ik nu en waar ligt mijn ontwikkelcapaciteit?

OVER CC&C

Margriet kijkt en werkt systemisch, wetend dat vanuit een werkelijke verbinding  (vrijwel) alles mogelijk is. Vanuit die visie ondersteunt zij individuen, groepen en organisaties bij de ontwikkelbehoefte die zij hebben. Margriet is een autonome denker, een specialist in het onderkennen van gedragspatronen en beschikt over een breed scala aan interventies op zowel cognitief als gedragsniveau. Ze is gericht op maximale probleemoplossing. Haar wijze van werken is gefundeerd op wetenschappelijke inzichten uit de neuroscience.

DIENSTEN

MEDIATION

Onafhankelijke en onpartijdige procesbegeleiding bij een arbeidsconflict of stagnatie van samenwerking. Zonder tussenkomst van de rechter en tegen lagere kosten.

ORGANISATIEONTWIKKELING

Ondersteuning van een doorgaand proces of juist het vlottrekken van een vastgelopen ontwikkeling in de organisatie.

COACHING

Stelt jouw onderzoeksvraag centraal en helpt je meer tot de kern te komen van wie je bent en hoe je jezelf uit wilt drukken.

ASSESSMENTS

Inzicht krijgen in jouw kracht en ontwikkelingsmogelijkheden.

TEAMONTWIKKELING

Het bouwen van een stevig fundament waardoor een groep professionals zich tot een effectief team ontwikkelt.

INCOMPANY

Gezamenlijk een bewezen programma doorlopen geeft een enorme impuls aan (delen van) uw organisatie.

INTERVISIE

Samen kijken, uitwisselen wat je ziet en ervaart, de verschillen en nieuwe (spannende) invalshoeken verkennen. Als individu én als team de ‘onderstroom’ ervaren en erdoor groeien.

OPDRACHTGEVERS

Ervaring in diverse sectoren en op alle niveaus van organisaties: van RVB tot werkvloer.