Selecteer een pagina

OVER Couperus coaching & consultancy

p

Over CC&C

Margriet Couperus is van huis uit ontwikkelingspsycholoog. Zij werkte bij diverse organisaties in de zorg en bij de overheid. Zij vervulde hier verschillende functies op gebied van cultuurverandering: manager, projectleider, implementatie specialist en organisatieadviseur. Daarnaast was zij management development adviseur. Vanaf 2006 werkt zij als zelfstandig  trainer en consultant.

Margriet biedt een spiegel die uitdaagt om de confrontatie aan te gaan met ‘de’ werkelijkheid. Haar aanpak is no nonsens, direct en met gevoel voor humor. Ze werkt vanuit een helicopterview waardoor incongruenties in en tussen mensen, en binnen organisaties zichtbaar en voelbaar worden. Dit geeft een eyeopener waardoor een kanteling in waarnemen, denken en doen ontstaat en een verlangen naar meer bewust en volledig in het hier en nu aanwezig zijn.

Margriet kijkt en werkt systemisch, wetend dat vanuit een werkelijke verbinding  (vrijwel) alles mogelijk is. Vanuit die visie ondersteunt zij individuen, groepen en organisaties bij de ontwikkelbehoefte die zij hebben. Margriet is een autonome denker, een specialist in het onderkennen van gedragspatronen en beschikt over een breed scala aan interventies op zowel cognitief als gedragsniveau. Ze is gericht op maximale probleemoplossing. Haar wijze van werken is gefundeerd op wetenschappelijke inzichten uit de neuroscience.

Margriet is gedreven om mensen te ondersteunen bij het aanboren van hun eigen kracht en het tot wasdom laten komen van hun vermogens; mensen in contact brengen met de ‘footprint’ die ze achter willen laten en daar vervolgens naar durven gaan leven.

 

Opleiding & expertise:

Ontwikkelingspsychologie

Bijvakken conflictuologie en vrouwenstudies. Diploma 1984.

Mediation

Basisopleiding  2018, MfN Registermediator 2019, specialisatie arbeidsmediation 2019.

Neuroscience

Bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied met betrekking tot de werking van ons brein en de invloed die dat heeft op ons begrip van onszelf, de ander en onze interactie.

Non Violent Communication
Een vorm van reflectie op eigen behoeften, angsten en reactiepatronen van waaruit nieuw gedrag en andere acties kunnen voortvloeien die een grotere kans geven op het bereiken van gewenste uitkomsten en het voorkomen van conflict.
Spiral Dynamics / Management Drives
Twee vergelijkbare modellen die inzichtelijk maken welke drijfveren sterk en welke minder prominent ontwikkeld zijn in een mens. Kennis ervan helpt bij het realiseren van persoonlijk leiderschap en –effectiviteit en bij het optimaliseren van de samenwerking tussen mensen.
2008 certificaat Synnervate
2009 certificaat Management Drives
Transactionele Analyse
De TA onderscheidt drie egotoestanden die in elk persoon verenigd zijn: de Ouder, het Kind en de Volwassene. De egotoestanden zijn een model voor onze persoonlijkheid.
• Ouder-egotoestand: is gevuld met het denken, voelen en gedrag dat we vroeger hebben aangeleerd en overgenomen van ouderfiguren die in ons leven belangrijk waren.
• Volwassen-egotoestand: het denken, voelen en handelen op basis van wat er zich in het hier-en-nu afspeelt.
• Kind-egotoestand: deze egotoestand hebben we gevuld met al onze vroegere kinderlijke ervaringen.
In interacties kom je elkaar tegen in een bepaalde egotoestand die de kwaliteit van de interactie veelal onbewust beïnvloed. Een analyse van het verloop van interacties help om meer bewust de interactie aan te gaan en te veranderen tot een positieve en constructieve ervaring.
Enneagram

Enneagram Professional Training Programme section I&II aan de Trifold School in California, 2005 – 2006. Certificaat 2006. Verdieping in drijfveren, persoonlijk leiderschap en –effectiviteit. Ondersteund bij het optimaliseren van samenwerking.

Motiverende bejegening

Vorm van gespreksvoering waarmee de client geactiveerd wordt op om op eigen kracht en met vanuit eigen verantwoordelijkheid regie te nemen over het eigen leven.
Certficaat 2010

Management en Organisatie opstellingen / systemisch werken
Opleiding NTI NLP 2009, certificaat.
Leren zien en voelen wat aanwezig is in ‘het veld’, wat zich aandient, en op basis daarvan begrijpen en indien gewenst kunnen interveniëren.
Oplossingsgericht Werken
Methodiek waarbij vanuit wat wél aanwezig is, de eigen kracht van de client en zijn of haar network wordt aangeboord om oplossingen voor aanwezige problemen, vragen enzovoorts te zoeken en te realiseren. Onderdeel van de opleiding Management en Organisatie Opstellingen en de opleiding Motiverende Bejegening.
Expertise
  • Organisatieopstellingen Bert Hellinger NPI
  • Non violent communication
  • Enneagram
  • Management Drives / Spiral Dynamics
  • Transactionele Analyse
  • Motiverende Bejegening
  • Oplossingsgericht werken

MEER WETEN?