Selecteer een pagina

TEAM

ONTWIKKELINGS

TRAJECT

Team ontwikkelings traject

Effectieve teams kenmerken zich door het vertrouwen dat de teamleden in elkaar hebben, door openheid naar en betrokkenheid op elkaar. De persoonlijke verantwoordelijkheid die de teamleden nemen voor zowel hun eigen taak en resultaten, als die van het hele team.

Om als lid van het team eigenaarschap te kunnen nemen voor jouw deel van de opdracht én het teamresultaat, is het noodzakelijk om wederzijds begrip te kweken voor de dagelijkse uitdaging waar ieder mee van doen heeft en voor de eisen waaraan ieder moet voldoen. Onderling begrip verdiept relaties, versterkt de samenwerking ten dienste van het geheel.

Het Teamontwikkelingstraject start met de workshop Teamontwikkeling. Aan het begin van de workshop doen we een nulmeting waarin het team zelf bepaalt waar het staat qua teamontwikkeling. Vervolgens worden gezamenlijk doelstellingen vastgesteld voor het verstevigen en door ontwikkelen van het team.

In co-creatie met het team of vertegenwoordigers daarvan, wordt een vervolgtraject ontwikkeld waarin de voor het team belangrijke inhoudelijke thema’s worden onderzocht op een wijze die leidt tot verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking. Er kunnen verschillende werkvormen worden ingezet: van werkconferentie, tot diner met programma of een buitenactiviteit…

MEER WETEN?