Selecteer een pagina

OPDRACHTGEVERS

Kennisinstituten

A

Hogeschool van Amsterdam

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een serie masterclasses Ervaringsdeskundigheid
 • Trainen SAMEN DOEN teams in een nieuwe werkwijze
 • SAMEN DOEN teams
 • Begeleide intervisie SAMEN DOEN teams
 • Begeleide intervisie persoonlijk begeleiders Cordaan
A

EVC Centrum Vigor

 • Verrichten van competentie assessments
A

Rijksopleidingsinstituut

 • Uitvoeren van een training leiderschapsontwikkeling voor hoger middenkader

Provincie & gemeentes

A

Provincie Noord-Holland

 • Management Development adviseur; ondersteuning van Algemeen Directeur
 • Senior organisatieadviseur; adviseren en ondersteunen van de directie m.b.t. het realiseren van een cultuurverandering naar een klant- en resultaatgerichte cultuur
A

Interprovinciaal Overleg

 • Procesbegeleiding managementteam
 • Management coaching
 • Procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering communicatie medewerkers
 • Ontwikkelen en begeleiden lobby werkconferenties
A

Gemeente Westland

 • Ontwikkelen en begeleiden workshop visieontwikkeling van de cliëntenraad Westland

Zorgorganisaties

A

RCO De Hoofdzaak

 • Uitvoeren masterclass Ervaringsdeskundigheid
A

Amsterdamse Huisartsen Vereniging

 • Medeverantwoordelijk (i.s.m. de algemeen directeur) voor het kantelen van de organisatie van een centraal aangestuurd apparaat naar regionale loketten met een decentrale aansturing
 • Verantwoordelijk voor de implementatie van diverse praktijkvernieuwingen in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra
A

Stichting Landzijde

 • Procesbegeleiding cliëntenraad bij het ontwikkelen van een visie op kwaliteit van dagbesteding op zorgboerderijen
A

Nederlandse Patiënten / Consumenten Federatie

 • Projectleider Indicatiestelling; In opdracht van het ministerie van VWS verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van ervaringsdeskundige consulenten indicatiestelling
 • Projectleider Persoonsgebonden Budget; Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van ervaringsdeskundige consulenten persoonsgebonden budget
 • Projectleider Lotgenotencontact; Onderzoek naar de waarde van lotgenotencontact binnen de zorg
A

Zorgbelang Noord-Holland

 • Uitvoeren masterclasses Ervaringsdeskundigheid
A

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

 • Teambuilding
 • Managementcoaching

Politie & justitie

A

Politie Gooi & Vechtstreek

 • Teambuilding
A

Ministerie van Justitie

 • Ontwerpen workshop leiderschapsontwikkeling voor top van ministerie
 • Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s voor het management

Bedrijfsleven

A

Firmament BV

 • Uitvoeren van een leiderschapsprogramma voor het voltallig management van Inholland
 • Uitvoeren van onderdelen van het high-potential programma van Deloitte
 • Procesbegeleiding bij teambuilding KPMG
 • Diverse assessments en coachtrajecten
 • Trainingsprogramma ten behoeve van de medewerkers van de Gemeente Alphen aan de Rijn

MEER WETEN?