Selecteer een pagina

INCOMPANY TRAININGEN

Incompany trainingen en workshops

 

Leiderschapsontwikkeling

Organisatieontwikkeling gaat hand in hand met leiderschapsontwikkeling. Wat is leiderschap en welke stijl van leiderschap heeft onze organisatie nodig? Hoe ontwikkelen we leiderschap en nieuwe leiders binnen onze organisatie?

Margriet heeft voor veel  organisaties leiderschapsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd: ontwikkeling van het management en programma’s voor potentials. Centraal daarin staat altijd de match tussen wat de organisatie nodig heeft en de kracht en potentie van de (aankomend) managers. Waar mogelijk worden de programma’s ingebed in de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers: learning on the job.

Een voorbeeld van zo’n leiderschapsprogramma is de Masterclass Gezag en Regie.
Een opdrachtgever uit de overheidssector vroeg  om een trainingsprogramma om zijn professionals te ontwikkelen: “ik wil professionals die gezaghebbend zijn in hun werkveld en die regie kunnen voeren over hun dossiers”. In antwoord hierop is de Masterclass Gezag en Regie ontwikkeld en met zeer veel succes uitgevoerd.

De Masterclass vergroot het persoonlijk meesterschap van professionals. Met behulp van een assessment op drijfveren wordt de deelnemer zich bewust van de wijze waarop hij/zij doorgaans regie voert. Type en profiel zijn namelijk een belangrijke onbewuste regisseur die maakt dat je regelmatig in ‘dezelfde film’ terecht komt.

Met behulp van theaterregie en met concrete praktijk- en reflectieopdrachten  wordt een steeds grotere bewustwording van de eigen onbewuste regievoering gerealiseerd. Hierdoor ontstaat ruimte om daarin bewust keuzes te gaan maken en soms ook dingen anders te doen.

Communicatieve kracht en samenwerking

Centraal in dit programma staat het leren herkennen van de verschillende stijlen van communicatie en het effect daarvan op het (samenwerkings-)gedrag van de ander. Ruime aandacht voor het experimenteren met en oefenen van andere communicatiestijlen waarmee een daadwerkelijke verbinding met de ander tot stand kan komen en de samenwerking positief kan worden beïnvloed.

Integriteit

Elk besluit betekent het maken van afwegingen en keuzes. Steeds meer mensen stellen zich de vraag “wat is moreel juist om wel/niet te doen”?

Omdat de complexiteit van situaties toeneemt, is het zicht krijgen op de consequenties van besluiten een belangrijk onderdeel van integriteit in organisaties en teams. Soms liggen we nachten wakker van keuzes die gemaakt moeten worden. Je hoort als het ware verschillende stemmen in je hoofd de voors en tegens bepleiten.

In dit integriteitsprogramma halen we die gesprekken uit de hoofden en voeren die met elkaar. We doorlopen gezamenlijk aan de hand van een stappenplan de afwegingen die een ieder maakt. We leren elkaars normen, waarden en overwegingen kennen. Dit verruimt het denken en maakt het mogelijk goed overwogen besluiten te nemen waarvoor je verantwoording wilt en kunt nemen.

Het doorlopen van dit programma in teamverband heeft doorgaans als effect dat er een impuls wordt gegeven aan een gezamenlijke visie op wat moreel juist en niet juist is. Een bijzondere vorm van teambuilding.

Ervaringsdeskundigheid

In toenemende mate worden ervaringsdeskundigen ingezet binnen de zorg en de hulpverlening. Deze ervaringsdeskundigen hebben de taak de kloof tussen de zogenoemde systeem- en leefwereld te overbruggen waarmee ze de acceptatie en effectiviteit van zorg en hulp kunnen vergroten.

In dit programma gaan we aan de slag met het identificeren van de vaardigheden die van belang zijn om goed te kunnen functioneren als ervaringsdeskundige, welke valkuilen er op de loer liggen en hoe koersvast te blijven in jouw rol.